• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger.

Behandlingsansvarlig

Sande kommune er Behandlingsansvarlig for opplysningene som fylles inn i skjemaet.

Rettslig grunnlag og formål med behandlingen

Det rettslige grunnlaget vi har for å innhente opplysningene i skjemaet er som hovedregel Personvernforordningen artikkel 6 bokstav e) nødvendig for å utføre en oppgåve i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Formålet med å benytte skjemaet er å kunne tilby effektiv saksbehandling og gi raskest mulig hjelp. 

Rett til sletting, retting og innsyn m.m

Som registrert kan du be om blant annet sletting, retting og innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. For mer informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter og hvem du kan kontakte se kommunens personvernerklæring her.

Lagring av opplysningene i kommunen

Opplysningene lagres hos kommunen så lenge det er nødvendig for det formålet det er samlet inn for eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle lovpålagte plikter til lagring.

Kontaktopplysninger

Sande kommune
Rønnebergsplassen 17
6084 Larsnes
postmottak@sande-mr.kommune.no
Telefon: +47 70 02 67 00 

Du kan også ta kontakt med Sande kommune i saker som er knyttet til personvern, telefon: +47 70 02 67 25/ e-post: reivik@sande.mr.kommune.no


Databehandler Søre Sunnmøre IKT og Acos AS

Søre Sunnmøre IKT og Acos AS er databehandlere for skjermdialogtjenesten.

Lagring av opplysninger hos Søre Sunnmøre IKT

Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Velger du å avbryte utfyllingen for å hente den opp igjen senere vil opplysningene kun være tilgjengelig i 72 timer før de blir slettet. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på Søre Sunnmøre IKT sine servere, og vil ikke være tilgjengelige for kommunen før du sender inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene. 

Dersom du velger å ikke logge deg på, vil innsendte søknadsdata slettes fra databehandlers server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig. Databehandler vil kun beholde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsendelse, referansenummer, og opplysning om mottaker).